2016

Setkání na faře - 31. prosince 2016

 
 

Adventní příprava dětí na příchod Pána Ježíše

Děti  se připravovaly celý Advent na narození Ježíše. Vzorem na této adventní cestě jim byla Panna Maria. Po celou adventní dobu se děti snažily vnášet světlo nejen do svého života, ale také do života druhých lidí. Hvězdičky pod Betlémem v našem kostele Všech svatých jsou znamením kolik světla se dětem povedlo vnést do tohoto světa. Děti je přinesly do našeho kostela, abychom se všichni společně mohli  u Betlému z tohoto scětla radovat.

Foto naleznete zde:

 

Adventní koncert dětí ZŠ K. Újezd - 19. prosince 2016

19. prosince 2016 se konal v kostele Všech svatých adventní  koncert dětského školní  sboru  Charming daisies - kouzelné sedmikrásky pod vedením  paní učitelky Mgr. Barbary Štrejnové.  Děti  ze ZŠ v Kamenném Újezdu v letošním roce vystoupily již na několika recitálech v Galerii Mariánská a Adventních koncertech v kostele Svaté rodiny v Českých Budějovicích. 

Foto naleznete zde:

Video zde: 

https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/adventni_koncert_deti_ZS_K.Ujezd/

Betlémské světlo - 18. prosince 2016

Jako každý rok tak i letos 17. prosince 2016 se uskutečnilo v kostele Sv. Petra  předání Betlémského světla od hasičů z hornorakouského okresu Freistadt. Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos dorazilo již po dvacáté osmé. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a z rukou hasičů z hornorakouského okresu Freistadt byl poprvé předán českokrumlovským hasičům 23. prosince 1989 na celnici v Dolním Dvořišti.

Do našeho kostela Všech svatých byl plamének Betlémského světla přivezen na mši sv. 18. prosince 2016.

 

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby - 15. prosince 2016

Ve čtvrtek 15. prosince se od 18 hod. uskutečnila v našem kostele  Všech svatých tradiční Rybova Česká mše vánoční. Jako každý rok účinkovala Pošumavská komorní filharmonie a Pěvecký sbor Česká píseň pod vedením p. Karla Haymanna. Výtěžek ze vstupného byl věnován na dobročinné účely.

Fotografie najdete zde:

 

První setkání na faře - 14. prosince 2016

Ve středu 14.  prosince  2016 se ve farním sále poprvé setkaly děti, které navštěvují se svými rodiči nedělní bohoslužby v kamennoújezdském kostele. Společně vyslechly krátkou katechezi zaměřenou na advent a vánoční svátky, pak si vyrobily pod vedením jedné z maminek vánoční přání, zazpívaly si, popovídaly si při sladkém občerstvení, které připravila další maminka, a na závěr poděkovaly v modlitbě za dobré, co přinesl odcházející rok, a poprosily
za požehnaný rok 2017. Maminky se domluvily, že společná setkání budou bývat každé poslední pondělí v měsíci od čtyř hodin, na něž tímto srdečně zveme.

Fotografie ze setkání zde:

https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Prvni_setkani_na_fare/

V doprovodu starých zvonů - 4. prosince 2016

Naše farnost ve spolupráci s obcí Kamenný Újezd uspořádala v neděli 4. prosince 2016,  2. část přednášky "V doprovodu starých zvonů"

 

V poklidném nedělním adventním odpoledni jsme se společně vydali po stopách nejstarších a dnes již zaniklých zvonů, připomněli  si osudy zdejších obyvatel, zvonů a přestavbu kostelní věže v 18. století. Velkému zájmu se těšila  nově objevená fotoreportáž z oslavy 700 let trvání obce, která se uskutečnila v srpnu roku 1934 a přinesla  nový pohled na zvon sv. Václava a na Kamenný Újezd ve 30. letech 20. století. Průvodcem byl opět úžasný PhDr. Roman Lavička, který si na závěr pro všechny, kdo se setkání zúčastnili, připravil překvapení, a to nález   z kostelní věže, který tam pro nás zanechali naši předkové. 

Fotografie zde:

 

Předadventní setkání - 26. listopad 2016

V sobotu 26. listopadu 2016 jsme se opět sešli ke společnému vstupu do adventní doby. Tentokrát díky laskavosti Školských sester de Notre Damme jsme našli azyl v budově Kongregace v Českých Budějovicích, abychom společně vstoupili do adventní doby a jako již tradičně jsme pro náš kostel Všech svatých v Kamenném Újezdu i pro své domovy vyrobili adventní věnce.

Setkání započalo aktivní hrou "Hledání noclehu“, v níž děti ztvárnily biblické postavy, které nám vyprávěly, co se stalo, než se narodil Ježíšek. Výkony dětí byly odměněny potleskem diváků-rodičů, sourozenců, příbuzných...

Po skončení hry jsme se všichni vrhli do práce a pod šikovnýma rukama dětí a maminek vznikaly krásné adventní věnce, i ten největší na obětní stůl našeho kostela. Kdo byl hotov, ještě stihl další hru "S anděly do Betléma" se sestrami Gonzagou a Nikodémou .Během pilné práce a her se všichni měli možnost posilnit dobrotami napečenými maminkami a babičkami, ke kterým nám sestřičky navařily kotlíky čaje.

Když bylo vše hotovo, odešli jsme společně na výstavu betlémů do bývalého Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. V křížové chodbě jsme si prohlédli mnoho betlémů, zaujal nás vyšívaný betlém, miniaturní skládací betlém ze zahraničí, krajové betlémy... Děti obdivovaly postavy Panny Marie a sv. Josefa v životní velikosti a obzvláště živý zájem projevily o možnost "svezení se" na oslíkovi, rovněž v životní velikosti.

Jsme rádi, že jsme na našem téměř adventním setkání mohli přivítat nové tváře, a doufáme, že se i nadále budeme pravidelně vídat.

Děkujeme Bohu za milost nového začátku a prosíme o to, aby rostla v průběhu adventní doby naše radost, naděje a láska, abychom šli vstříc Kristu, spasiteli světa, aby tak byl náš život stále více prozářen světlem Boží milosti.

Bohu díky za takové dny!

Fotografie ze setkání najdete zde:

https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Predadventni_setkani_a_vyroba_adventnich_vencu_2016/

 

 

Setkání dětí a rodičů k zahájení nového školního roku v roce Božího milosrdenství - 25. září 2016

Sešli jsme se v hojném počtu k procházce v odlehlé části Kamenného Újezda, při které děti formou soutěží a úkolů poznávaly, jak velké a velkorysé může být Boží milosrdenství a odpuštění a jak se tomu mohou učit vůči lidem okolo sebe. Setkání bylo zakončeno přivítáním nového školního roku u táboráku.
 
Fotografie ze setkání najdete zde:
 
 
 
1. Svaté přijímání - 19. června 2016
"Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." (Lk 18,16)
 
Dne 19. června jsme v kostele Všech svatých společně oslavili mši svatou, při které poprvé přijali Tělo Páně:
Maruška Filisteinová, Anička Havlíčková, Eliška Knotová, Anežka Zachariášová a Matěj Švarc.
 
Fotografie ze svatého přijímání najdete zde:

 

Májová pobožnost - Setkání před kostelem- 8.května 2016

8.května 2016 odpoledne jsme se sešli, abychom poděkovali našim maminkám, těm které máme i těm, které už jsou už u Pána. Taky chceme děkovat a prosit Matku – P.Marii, která je Matkou Ježíše, ale taky Matkou nás všech.

Obrázky ze života P.Marie a Ježíše.

děti vyprávějí příběhy ze života Matky a Syna.

Panna Maria  je nazývána Útočištěm hříšníků

Děti se zavázanýma očima prochází mezi rozestavěnými plechovkami  s nápisy hříchů aby zkusily, jak je těžké se vyhnout hříchu, nebo pokušení ke hříchu, i když toto je jen hra. Proto máme prosit Pannu Marii, aby nám ona pomáhala .

Panna Maria je nazývána Bránou nebeskou

Brána je důležitá, otevřená dovnitř, Panna Maria je důležitá vede do nebe. Děti procházely  bránou (skrze zlatý kruh)

 P. Maria byla vždy věrná ve věcech malých i velkých.

Děti házely kruhy-prsten-znamení věrnosti na postavu z láhve

Panna Maria- Nádoba ctihodná

Maria je nádobou, v níž nám lidem byl přinesen Ježíš. Už brzy se některé děti  také stanou vzácnými ,  protože     i nim přijde Ježíš v tom bílém, svatém chlebě, přijde do života dětí  a proto se stanou těmi vzácnými nádobami     a stejně jako P.Maria ho mají  nést těm, kteří ho ještě neznají.

Poté jsme odešli do kostela, abychom P.Marii poděkovali, že se stala Matkou Boží i Matkou naší a taky ji poprosili za naše maminky, které nás mají tolik rády a mnoho toho pro nás dělají. Uvázali jsme z  červených stuh mašle, každý na ni   napal jméno své maminky a  položili před obraz P.Marie srdce, které vyrobily menší děti (dárek P.Marii). Poté jsme zazpívali sloku mariánské písně. Kolem srdce jsme  položili  mašle a každý z nás vyslovil prosbu nebo přání mamince. Následovaly  litanie k Panně  Marii kdy každé dítě přečetlo několik invokací. Pobožnost jsme zakončili další slokou písně.

 

Setkání rodičů a dětí - Pesah a sederová večeře - 20. března 2016

Děti, které v letošním roce přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče si připomněli slavení židovského sedmidenního svátku Pesah, jehož součástí je sederová večeře. Tuto sederovu večeři opakují Izraelité rok co rok o svátku Pesach. Taky Ježíš se svými apoštoly takto večeřel před tím než za nás zemřel na kříži a vstal mrtvých.

Děti slavnostně upravily stůl na stole byly připraveny pohárky na víno ( mošt), nekvašený chléb – macesy, hořké byliny, omáčka (charoset) z jablek, citrónů, ořechů, skořice, slaná voda, beránek.

Pak došlo k tomu nejdůležitějšímu. Kněz  P. Tomasz dětem vysvětlil, že Pán Ježíš při poslední večeři vzal právě pokrm, který byl na stole – nekvašený chléb a proměnil ho ve své tělo a víno ve svou krev a dal ji svým učedníkům, aby tady zůstal s nimi stále a byl jim posilou v jejich životě, abychom ho mohli i my přijímat a byli s ním ve spojení až do chvíle, kdy už s ním budeme navždycky.

Potom teprve všichni okusili připravené pokrmy a děti se mohly  ptát na to, co chtěly vědět, co je zajímalo.

Fotografie ze setkání najdete zde:

https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Pesah_a_sederova_vecere/

 

Tříkrálová sbírka 2016

Začátkem ledna se konala v Kamenném Újezdě a většině přináležejících osad Tříkrálová sbírka. Několik skupinek dětských koledníků koledovalo pro potřebné lidi v Jihočeském kraji a setkávali se s vlídným přijetím i štědrostí místních obyvatel. A jak letošní sbírka dopadla?

 

Kamenný Újezd (skupinky vedly p. Filisteinová, p. Knotová a p. Zámečníková; malí koledníci: Elen Zámečníková, Eliška a Matyáš Knotovi, Anna a Martina Skamenovy, Marie Filisteinová, Vojtěch Heider) 11 583 Kč a v pokladničce v kostele bylo 9 406 Kč

Bukovec (p. Zachariášová; koledníci: Anežka a Adam Zachariášovi, Rozálie a Matěj Švarcovi) 3 953 Kč,

Krasejovka a Milíkovice (vedoucí p. Chalupová) 9 055 Kč

Kosov (p. Horská, p. Havlíčková; koledníci: Jan Kouba, Sofie Havlová, Julie a Lucie Horských, Anna, Terezie a Barbora Havlíčkovy) 4 471 Kč

Rančice (p. Havlíčková; koledníci: Michael Valha, Anna, Terezie a Barbora Havlíčkovy) 2 272 Kč

Celkem  jsme díky Vašim příspěvkům vykoledovali na konkrétní záměry přes 40 tisíc korun! Za Vaši štědrost Vám srdečně děkujeme! Poděkování patří i dětem, které se s velkým nadšením do koledování zapojily, i vedoucím skupinek, které si vzaly malé koledníky na starost. 

Fotografie najdete zde: https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka