Ohlédnutí za děním ve farnosti Kamenný Újezd v roce 2014

Noc kostelů, Velká pouť Po stopách sv.  Cyrila  a Metoděje , Předadventní setkání dětí a rodičů  na faře a výroba adventních věnců,"Zvony kostela Všech svatých v Kamenném  Újezdě - historie a současnost",  Vánoční mše J. J. Ryby.


 

To je strohý výčet akcí ve farnosti Kamenný Újezd, za nímž se skrývají desítky hodin společného setkávání rodin v naší farnosti. Díky neúnavné a obětavé činnosti  Školských  sester de Notre Dame sr. Gonzagy a sr. Václavy  ve spolupráci s farníky a duchovním správcem P. Mgr. Tomaszem Piechnikem se mění farnost Kamenný Újezd v živé společenství věřících, které je otevřené všem,  jež chtějí přijít a prožívat s námi nejrůznější aktivity.

 

Noc kostelů

V květnu se i v našem kostele Všech svatých uskutečnila první Noc kostelů. Pro děti byl připraven bohatý program počínající katechezí, prohlídkou liturgických předmětů, seznamování se se jmény a životy svatých, dále následovala mše sv. s májovou pobožností. S velkým zájmem se setkala  prohlídka kostela s velmi  poutavou odbornou přednáškou PhDr. Romana Lavičky, následovalo pěvecké  vystoupení sboru Sv. Anny a Gregoriánské scholy Sv. Anny z Černice a zakončení programu  v pozdních večerních hodinách při  varhanních  improvizacích našeho varhaníka p. Františka Ćurdy.

Krátký videozáznam si můžete prohlédnout zde: youtu.be/cY345JlB0B4

 

 

Putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje

Konec léta a začátek podzimu se nesl ve znamení příprav a uskutečnění velké poutě pro děti - putování po stopách  sv. Cyrila a Metoděje. Školské sestry  připravily pro děti naučnou výpravu, kterou bylo nutno rozložit pro její  náročnost do dvou dnů.  Poutě se kromě dětí zúčastnili i rodiče ale i
někteří prarodiče dětí a ač dospělí, rádi jsme se všichni do dění zapojili, když byla potřeba.  Všechny části poutě byly velmi pečlivě připraveny a děti velmi  ocenily názorné, zábavné i dobrodružné příklady a příběhy, jejichž prostřednictvím se seznamovaly se životem těchto světců během  celé poutě . Díky zázemí, které nám skýtá (byť to je zatím jen střecha nad hlavou , ale zaplať Pán Bůh za ni) kamennoújezdská fara,  jsme se nebáli ani
nepřízně počasí , kterou jsme přečkali nejen povídáním při horkém čaji a bábovce, ale především katechezí, plněním soutěžních úkolů,vědomostních testů apod. Ač se ani dětem, ani dospělým vůbec nechtělo domů,  Cyrilometodějskou pouť jsme zakončili díky slunnému podzimního odpoledni, které jsme si vyprosili, na farní zahradě, která rovněž posloužila   k putování .

Fotografie z první části pouti najdete zde: rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Detska_pout_2014_1

Fotografie z druhé části pouti najdete zde: rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Detska_pout_2014_2

 

 

Předadventní setkání dětí a rodičů na faře , výroba adventních věnců

Počátek doby adventní jsme trávili opět na faře  při dětské adventní katechezi. Společnými silami pak  následovala  výroba  adventního věnce pro náš kamennoújezdský kostel i pro naše vlastní rodiny. Pod vedením zahradníka p. Kučery vznikaly pod rukama dětí i jejich rodičů  i prarodičů krásné
věnce, které, na první adventní neděli posvěcené, pak ozdobily stoly v našich rodinách. Nechyběly ani poutavé hry a další činnosti pro děti, které pro ně opět připravily sr. Gonzaga a sr. Václava.


Fotografie ze setkání najdete zde: rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Adventni_setkani_2014
 

 

 

 

"Zvony kostela Všech svatých v Kamenném  Újezdě - historie a současnost".

Na první adventní neděli se uskutečnil ojedinělá přednáška o zvonech našeho kostela. V letošním roce jsme si připomněli dvě výroční svěcení zvonů a při této příležitosti jsme mohli  vůbec poprvé shlédnout nově nalezené historické fotografie, krátký film z roku 1969 o svěcení zvonů kostela Všech svatých a videodokument o kostelních zvonech ze současné doby. Pro očekávaný velký zájem širší veřejnosti byla přednáška uspořádána  ve spolupráci s Obcí Kamenný Újezd v místní Sokolovně. Vzhledem k tomu, že jsme nashromáždili velké množství historického materiálu, bude přednáška pokračovat druhou částí v příštím roce.

Video k výročí svěcení zvonů najdete zde: youtu.be/ntvd1LQ_Zf0


Dalším společným dílem obce a farnosti byl slavnostní koncert České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v provedení Pošumavské filharmonie, za doprovodu dětského flétnového sboru Oujezdští pištci, spojené s charitativní sbírkou, který pak zakončil v kamennoújezdském kostele adventní dobu v naší farnosti po kulturní stránce.

Úryvek z Rybovy mše najdete zde: youtu.be/KesfA_fwQ40

 

A co přinese nový rok 2015? Doufáme a těšíme se na pokračování v našich započatých aktivitách, že se k nám přidají i další věřící rodiny, na vzájemné sbližování, nová přátelství.... Nový rok jsme zahájili Tříkrálovými sbírkami v Kosově, Rančičích, Bukovci a Kamenném Újezdě. Děti se těší na další akce, které pro ně chystají Školské sestry De Notre Dame. Plánujeme setkání v postní a velikonoční době, Noc kostelů, pokračování "Zvony kostela Všech svatých v Kamenném Újezdě - historie a současnost"......

 

Nejen děti, ale všichni se těšíme na další milá, pravidelná setkávání. To vše závisí nejen na lidech, organizaci a dobrém zázemí ( prostory fary), ale i na Božím požehnání naší činnosti. Čeká nás ovšem vyřešit nemalý problém, kde se setkávat po dobu rekonstrukce naší farní budovy. Vkládáme vše do Božích rukou a doufáme v dobrý rok.