Duchovní správa:  

 

                           Bc.Pavel Bicek , správce farnosti       721 810 270

                            Vojtěch Talíř,  jáhen      723 728 270

 

 

         

 

 

          Do farnosti patří:           

          Kamenný Újezd,  Březí,  Bukovec,  Čertyně,  Dolní Svince,  Chlumec,  Kosov,  

          Krnín,  Milíkovice,  Opalice,  Radostice,  Rančice,  Včelná,  Záluží.