2017


Velikonoční setkání s Pavlem Kasalem

17.4.2017


- na Velikonoční pondělí odpoledne, se na zdejší faře uskutečnilo velmi příjemné a zajímavé setkání - mezi farníky přišel bohoslovec z naší farnosti Pavel Kasal.

 

Pavel se na kněžské povolání připravuje na pražské Bohoslovecké fakultě. Na setkání nám velmi zajímavě vyprávěl o jeho volbě stát se knězem, ročním pobytu v konviktu v Olomouci a současném studiu v Praze Dejvicích - navštěvuje 2. ročník této fakulty.

Bylo znát, že se na setkání s námi velmi dobře připravil. Celkem podrobně nám popsal denní režim bohoslovců, seznámil nás s předměty, které studují, zmínil se i o pedagogickém sboru a zázemí, které fakulta nabízí. Pochválil výbornou kuchyni v semináři, dobře vybavenou knihovnu, popsal nám bydlení a možnost sportovního vyžití.

Zmínil se, že jsou 1x týdně navštěvováni některým z otců biskupů z diecézí a jakým způsobem lze případně studovat bohoslovectví v Římě.

Přestože vyprávění bylo hodně zajímavé, našlo se ještě mnoho otázek, které nám velmi ochotně zodpověděl. Rozcházeli jsme se až v podvečer, což svědčilo o velmi příjemném zážitku pro všechny.

A tak nezbývá, než popřát Pavlovi na jeho cestu ke kněžskému poslání a Bohu zasvěcenému životu hodně a hodně zdraví, studijních úspěchů a budeme se modlit za něho a kněžské semináře, aby se v nich povolání ke kněžství upevňovala a dozrála.        

Anna Grillová

Kamenný Újezd 26.4.2017

Odkaz do fotogalerie:

https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/2017_-_Velikonocni_setkani_s_Pavlem_Kasalem/

DEN DUCHOVNÍ OBNOVY PRO DĚTI A RODIČE

19. března jsme se sešli na naší  faře k postní duchovní obnově

 "PANE, UKAŽ NAŠEMU SRDCI CESTU, PO NÍŽ MÁME JÍT"  v duchu motta žalmu:

"Bože zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel

 na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď"(Žl.139,23-24). 

Po první části následovala eucharistická adorace v našem kostele Všech svatých

 

foto  naleznete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/duchovni_postni_obnova/rkfkujezd.rajce.idnes.cz/duchovni_postni_obnova/

 

Farní karneval

V pondělí 27. února se konal ve farním sále karneval pro děti z naší kamennoújezdské farnosti, který připravily maminky z dětského spolča, jež se pravidelně koná na faře každé poslední pondělí v měsíci od čtyř hodin.

Na začátku karnevalu se jednotlivé masky představily - byly tu pohádkové postavy  – Sněhurka, Růženka, bílá paní, čarodějnice aj., ale i postavy biblické -  Miriam, David, Jan Křtitel -  nebo světců – sv. Zdislava… a společně strávily celé odpoledne tanečními i vědomostními soutěžemi; asi dvacítka dětí se navzájem učila malé taneční sestavy nebo např. tanec letkis. Společně si pak zazpívaly další novou písničku, kterou příležitostně zazpívají při některé nedělní mši.

Maminky připravily pro děti i sladké a slané občerstvení a drobné odměny za skvělé soutěžní a taneční nasazení a po společně stráveném odpoledni se nikomu nechtělo domů. A pro organizátorky byly největší odměnou rozzářené oči dětí a radostný smích a výskot, které po celou dobu zněly kamennoújezdskou farou…

FOTO NALEZNETE ZDE:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/FARNI_KARNEVAL/

 

Tříkrálová sbírka

Začátkem ledna se konala v Kamenném Újezdě a většině přináležejících osad Tříkrálová sbírka. Několik skupinek dětských koledníků koledovalo pro potřebné lidi v Jihočeském kraji a setkávali se s vlídným přijetím i štědrostí místních obyvatel. A jak letošní sbírka dopadla?

Kamenném Újezdě vykoledovali Eliška a Matyáš Knotovi, Elen a Barbora Zámečníkovy, Marie Filisteinová, Vojtěch a Magdaléna Heiderovi se svými maminkami – vedoucími skupinek -  9.658 korun, v Kosově koledovali Anna a Terezie Havlíčkovy, Julie a Lucie Horských, Jan Kouba a Matyáš Kysela pod vedením p. Horské a p. Havlíčkové a v pokladničkách bylo 4.084 Kč. V Rančicích chodili jako malí králové Michael a Václav Valhovi a Anna Havlíčková a lidé jim přispěli částkou 2.310 Kč. Na Bukovci vedla skupinku koledníků paní Marie Zachariášová a koledníci Anežka a Adam Zachariášovi a Rozálie a Matěj Švarcovi získali od dárců 3. 890 Kč. V Chlumci a okolí se vybralo 11. 460 Kč pod vedením p. Vojtěch Talíře. V Krasejovce a Milíkovicích Kč vybrali koledníci pod vedením p. Chalupové 9 198 Kč.  V pokladničce v kostele bylo 6.345 Kč. Všem dárcům patří naše upřímné Pán Bůh zaplať!

Poděkování patří i dětem, které se s velkým nadšením do koledování zapojily,   i vedoucím skupinek, které si vzaly malé koledníky na starost.

fotografie z Tříkrálové sbírky najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_leden_2017/