2017

 

Příchod Adventu v naší farnosti

V sobotu před první adventní nedělí jsme se tradičně sešli na faře, abychom společně vstoupili do Adventní doby. Děti a rodiče zahráli divadelní hru s názvem "Sedm klíčů do nebe". Hra se vděčným divákům moc líbila, odrážela problémy současného života rodin. Poté jsme společně vyráběli adventní věnec pro náš kostel Všech svatých a do svých domovů. Na závěr přišlo zasloužené občerstvení a ještě poslední hudební zkouška před nedělní mší sv.

Foto naleznete zde: https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/ADVENT-2017/

Naše farnost přivítala nového duchovního pastýře

 

V neděli 16. července jsme v naší farnosti přivítali našeho nového duchovního správce- novokněze

P. Pavla Bicka. Otče Pavle, přijměte od  celého našeho farního společenství srdečné přivítání , s přáním hojnosti

Darů Ducha svatého při Vaší náročné službě. Boží milosrdenství ať je Vám posilou a ať Vás provází Boží

Požehnání.  Kéž Vám Pán Bůh udělí ve své Prozřetelnosti a Moudrosti vše potřebné - hlavně naše otevřená srdce.

Přejeme Vám otče Pavle na Vaší kněžské pouti vytrvalost, sílu a důvěru v  našeho Pána. S Ním překonáte všechny překážky.Vždyť Bůh je láska a bez lásky nelze  žít. 

Otec Pavel nám udělil po mši sv. novokněžské požehnání. Kéž toto požehnání  provází nás a naše rodiny v našem životě.

Fotografie z události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/privitani_otce_Pavla/

  

Rozloučení s P. Mgr. Tomaszem Piechnikem 

V neděli 25. června 2017 jsme se po pěti letech rozloučili s naším  duchovním otcem P. Tomášem
 
Otče Tomáši děkujeme  za Vaši  věrnou službu pro naše farní společenství a k Vaší  další cestě  
Vám  přejeme hojnost Darů Ducha Svatého při Vaší náročné službě. Boží milosrdenství 
ať je Vám posilou  a na Vašem dalším pozemském putování ať Vás provází Boží požehnání .
Otče  Tomáši, byl jste nám dobrým  pastýřem, budeme na Vás s díky Bohu vzpomínat.
Ještě jednou Pán Bůh zaplať za Vaši službu.
Vaši kamenoújezdští farníci.
 
 
foto naleznete zde: https://www.rajce.net/a14205145  

Společné setkání dětí a rodičů k ukončení školního roku

3.6.2017 se konalo setkání dětí a rodičů naší farnosti u příležitosti poděkování za školní rok 2016 - 2017.

Školské sestry De Notre Dame opět připravily pro děti poutavý program , který započal poděkováním v našem kostele Všech svatých a pokračoval aktivní hrou "Věrnost Kristova, věrnost kněze", jejíž součástí byla nejen katecheze, ale i krásné písně v podání našich
dětí a maminek, praktické prožívání úryvků ze života významných postav kněžství i dramatické představení hry ze života sv. Jana Marie Vianneye. Všichni dohromady jsme  prožili úžasné, odpoledne naplněné duchovním vzděláváním, zajímavými a inspirujícími informacemi ze života kněží, zpěvem, pohybem i legrací.

 

Fotografie  z této události naleznete zde: https://www.rajce.net/a14439972

 

Pane, dáváš nám veliký dar a tím darem je čas, máme čas k práci a čas k odpočinku. Zanedlouho nám skončí školní rok. Chceme ti zde odevzdat všechnu naši snahu a námahu, kterou nás stálo učení, ale také radost, kterou jsme měly z každé pěkné známky. Děkujeme i za méně pěkné známky, ze  kterých jsme neměly takovou radost, ale které byly pro nás pobídkou k tomu, abychom se snažily více se učit a lépe plnit své školní povinnosti.

1.    sloka písně k Duchu sv. např. Prosba k Duchu sv.  Hosana 1 čís.205

 

Sešli jsme se tady všichni i se svými rodiči a příbuznými - v předvečer slavnosti seslání Ducha sv., který je naším nejlepším učitelem a dárcem mnoha darů. Chceme mu poděkovat za dary, které nám předkládá katechismus, který mluví o sedmi darech.

/větší děti - dostanou dary rozepsány na kartičkách a čtou/

 

Dar moudrosti - symbol: sova

Sova
je pták, který vidí a dokáže lovit i ve tmě. Podobně moudrý člověk dokáže i v obtížných a "temných" situacích rozlišit co je dobré a co ne.

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR MOUDROSTI

 

Dar rozumu - symbol: lupa

Lupa
zvětšuje, umožňuje nám vidět i to, co není vidět očima na první pohled.Také rozum, který dává Duch svatý, nám pomáhá vidět do hloubky, poznávat Boží působení a chápat smysl Božích pravd.

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR ROZUMU

 

Dar rady - symbol: rozcestník

Rozcestník
nám pomáhá rozhodovat se, kterou cestou máme jít k cíli. Bůh nám dává na cestu své "rozcestníky", abychom poznávali plán, který s námi má a dobře se rozhodovali. Takovým rozcestníkem může být : rada rodičů, učitelů, Písmo svaté, Desatero..)

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR RADY

 

2.    sloka písně k Duchu sv.

Dar síly - symbol: činky

Činky jsou nástrojem k posilování těla. Kdo pravidelně cvičí, má větší sílu než ten, kdo necvičí. V životě nepotřebujeme jen silné svaly, ale také vnitřní sílu, kterou nám dává Duch svatý. Dar síly nám pomáhá, abychom vytrvali na cestě dobra.

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR SÍLY

 

Dar umění - symbol Písmo svaté

Za symbol daru umění (který také nazýváme darem poznání) jsme zvolili Písmo svaté. Z něho totiž poznáváme Boha a jeho lásku k nám. Kdo poznává Boží lásku nejen rozumem, ale také ze zkušenosti - ten pak dokáže Boží jednání napodobovat a šířit kolem sebe dobro a lásku. To je velké umění.

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR UMĚNÍ

 

Dar zbožnosti - symbol srdce v "Božích dlaních"

Zbožný člověk je ten, kdo Bohu zcela důvěřuje, kdo se mu v každé situaci odevzdává. Proto symbolem zbožnosti je lidské srdce, které se odevzdává do "Božích rukou."

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR ZBOŽNOSTI

 

3.    sloka písně k Duchu sv.

Dar bázně Boží - symbol dvě ruce - lidská a Boží

Člověk, který má bázeň Boží si uvědomuje, že Bůh ho má nekonečně rád. Touží být v jeho blízkosti, žít v přátelství s ním.

Všichni:
prosíme Tě, Duchu svatý, ať se stále držíme Boží ruky a necháme se vést.

Píseň k Duchu sv. např. Spoj nás v jedno Pane Hosana 1, čís. 239

Poté se dětem rozdají kartičky,  na které si děti napíšou své jméno.

 

/Menší děti dostanou kartičky s rozepsanými větami a po úvodu čtou./

 

Slovo prázdniny neznamená, že chci mít kolem sebe prázdno, chci se v tyto dny vyhýbat zlému a naplnit těchto 62 dnů dobrem.

- Chci každý den udělat někomu radost

- Nechci ani jeden den bez modlitby

- Chci každý den být trochu lepší než včera

- Nechci ani jeden den, kdy jsem neudělal - neudělala nic dobrého

- Chci každý den prožít nějaké dobrodružství

- Nechci ani jeden den, ve kterém bych  někomu ublížil - ublížila

- Chci si každý den všímat, kdo potřebuje pomoc

- Nechci ani jeden den usínat bez odpuštění

- Chci každý den mluvit pravdu

- Nechci ani jeden den bez Boha

 

Teď požádám ty děti, které se chtějí celé prázdniny snažit o to, co jsme teď četly, aby přinesly své jméno na kartičce tady před oltář.

 

Po přinesení jmen

Přinesli jsme svá jména. Pane, ty každého z nás voláš jménem a miluješ nás jako jedinečné bytosti. Dej, ať naše jména zůstanou navždy napsána v Tvém srdci.

Pane Ježíši, také Tě prosíme: dej , ať o prázdninách, které jsou před námi,  zůstane každý z nás Tvým věrným dítětem.


Na závěr píseň např. Na cestu s námi Hosana 1, čís.149

 

  

Noc kostelů 9.6.2017

 

foto naleznete zde: https://www.rajce.net/a14440062

Na video se můžete podívat zde: https://youtu.be/oVAHv2gL3wM

 

Velikonoční setkání s Pavlem Kasalem

17.4.2017


- na Velikonoční pondělí odpoledne, se na zdejší faře uskutečnilo velmi příjemné a zajímavé setkání - mezi farníky přišel bohoslovec z naší farnosti Pavel Kasal.

 

Pavel se na kněžské povolání připravuje na pražské Bohoslovecké fakultě. Na setkání nám velmi zajímavě vyprávěl o jeho volbě stát se knězem, ročním pobytu v konviktu v Olomouci a současném studiu v Praze Dejvicích - navštěvuje 2. ročník této fakulty.

Bylo znát, že se na setkání s námi velmi dobře připravil. Celkem podrobně nám popsal denní režim bohoslovců, seznámil nás s předměty, které studují, zmínil se i o pedagogickém sboru a zázemí, které fakulta nabízí. Pochválil výbornou kuchyni v semináři, dobře vybavenou knihovnu, popsal nám bydlení a možnost sportovního vyžití.

Zmínil se, že jsou 1x týdně navštěvováni některým z otců biskupů z diecézí a jakým způsobem lze případně studovat bohoslovectví v Římě.

Přestože vyprávění bylo hodně zajímavé, našlo se ještě mnoho otázek, které nám velmi ochotně zodpověděl. Rozcházeli jsme se až v podvečer, což svědčilo o velmi příjemném zážitku pro všechny.

A tak nezbývá, než popřát Pavlovi na jeho cestu ke kněžskému poslání a Bohu zasvěcenému životu hodně a hodně zdraví, studijních úspěchů a budeme se modlit za něho a kněžské semináře, aby se v nich povolání ke kněžství upevňovala a dozrála.        

Anna Grillová

Kamenný Újezd 26.4.2017

Odkaz do fotogalerie:

https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/2017_-_Velikonocni_setkani_s_Pavlem_Kasalem/

 

 

 

 

DEN DUCHOVNÍ OBNOVY PRO DĚTI A RODIČE

19. března jsme se sešli na naší  faře k postní duchovní obnově

 "PANE, UKAŽ NAŠEMU SRDCI CESTU, PO NÍŽ MÁME JÍT"  v duchu motta žalmu:

"Bože zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel

 na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď"(Žl.139,23-24). 

Po první části následovala eucharistická adorace v našem kostele Všech svatých

 

foto  naleznete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/duchovni_postni_obnova/rkfkujezd.rajce.idnes.cz/duchovni_postni_obnova/

 

Farní karneval

V pondělí 27. února se konal ve farním sále karneval pro děti z naší kamennoújezdské farnosti, který připravily maminky z dětského spolča, jež se pravidelně koná na faře každé poslední pondělí v měsíci od čtyř hodin.

Na začátku karnevalu se jednotlivé masky představily - byly tu pohádkové postavy  – Sněhurka, Růženka, bílá paní, čarodějnice aj., ale i postavy biblické -  Miriam, David, Jan Křtitel -  nebo světců – sv. Zdislava… a společně strávily celé odpoledne tanečními i vědomostními soutěžemi; asi dvacítka dětí se navzájem učila malé taneční sestavy nebo např. tanec letkis. Společně si pak zazpívaly další novou písničku, kterou příležitostně zazpívají při některé nedělní mši.

Maminky připravily pro děti i sladké a slané občerstvení a drobné odměny za skvělé soutěžní a taneční nasazení a po společně stráveném odpoledni se nikomu nechtělo domů. A pro organizátorky byly největší odměnou rozzářené oči dětí a radostný smích a výskot, které po celou dobu zněly kamennoújezdskou farou…

FOTO NALEZNETE ZDE:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/FARNI_KARNEVAL/

 

Tříkrálová sbírka

Začátkem ledna se konala v Kamenném Újezdě a většině přináležejících osad Tříkrálová sbírka. Několik skupinek dětských koledníků koledovalo pro potřebné lidi v Jihočeském kraji a setkávali se s vlídným přijetím i štědrostí místních obyvatel. A jak letošní sbírka dopadla?

Kamenném Újezdě vykoledovali Eliška a Matyáš Knotovi, Elen a Barbora Zámečníkovy, Marie Filisteinová, Vojtěch a Magdaléna Heiderovi se svými maminkami – vedoucími skupinek -  9.658 korun, v Kosově koledovali Anna a Terezie Havlíčkovy, Julie a Lucie Horských, Jan Kouba a Matyáš Kysela pod vedením p. Horské a p. Havlíčkové a v pokladničkách bylo 4.084 Kč. V Rančicích chodili jako malí králové Michael a Václav Valhovi a Anna Havlíčková a lidé jim přispěli částkou 2.310 Kč. Na Bukovci vedla skupinku koledníků paní Marie Zachariášová a koledníci Anežka a Adam Zachariášovi a Rozálie a Matěj Švarcovi získali od dárců 3. 890 Kč. V Chlumci a okolí se vybralo 11. 460 Kč pod vedením p. Vojtěch Talíře. V Krasejovce a Milíkovicích Kč vybrali koledníci pod vedením p. Chalupové 9 198 Kč.  V pokladničce v kostele bylo 6.345 Kč. Všem dárcům patří naše upřímné Pán Bůh zaplať!

Poděkování patří i dětem, které se s velkým nadšením do koledování zapojily,   i vedoucím skupinek, které si vzaly malé koledníky na starost.

fotografie z Tříkrálové sbírky najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_leden_2017/

   

 

Příchod Adventu v naší farnosti

V sobotu před první adventní nedělí jsme se tradičně sešli na faře, abychom společně vstoupili do Adventní doby. Děti a rodiče zahráli divadelní hru s názvem "Sedm klíčů do nebe". Hra se vděčným divákům moc líbila, odrážela problémy současného života rodin. Poté jsme společně vyráběli adventní věnec pro náš kostel Všech svatých a do svých domovů. Na závěr přišlo zasloužené občerstvení a ještě poslední hudební zkouška před nedělní mší sv.

Foto naleznete zde: https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/ADVENT-2017/