2015

Setkání v postní době - 8. března 2015

I v postní době před Velikonocemi se u nás konala pod vedením sestry Gonzagy akce pro děti. Protože kamennoújezdská fara prochází náročnou rekonstrukcí 

a dočasně jsme přišli o prostor ke scházení, uvítali jsme nabídku jedné místní ochotné farnice, aby se postní setkání uskutečnilo u ní doma.

Děti si v zahradě prošly křížovou cestou a četly při ní jednotlivá zastavení. Za pomoci sester a rodičů vyrobily postní plátno, které pak ozdobilo obětní stůl 

v našem kostele. 

 

Fotografie ze setkání najdete zde: https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Setkani_v_postni_dobe
 

Noc kostelů - 29. května 2015

Květnová Noc kostelů byla zahájena jako minule zajímavým programem pro děti. Po mši svaté a májové pobožnosti následovalo úvodní slovo duchovního správce P. Mgr. Tomasze Piechnika v duchu verše "Před Tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou " a pak čtení žalmů a zazněly meditativní písně z Taizé.

Letošní program se nesl především v meditativním, zklidňujícím duchu, kdy se každý návštěvník kostela mohl zúčastnit křížové cesty podle místního rodáka Věroslava Mertla nebo se pak zaposlouchat do hudební improvizace varhaníka Františka Čurdy či v tichu kostela rozjímat o uplynulém roce a tom, co přinesl. Snad se stal i povzbuzením do následujících všedních dnů.

 

 

Putování za Pánem Ježíšem I. - 14. června 2015

V červnu jsme s dětmi uzavírali školní rok putováním za P. Ježíšem. Děti se seznámily se životem na přelomu věku ve Svaté zemi. Formou her si 

vyzkoušely, jak obtížně se v té době se získávalo živobytí - ať už šlo o rybaření, zemědělskou činnost či pastevectví - a seznámily se s běžným životem 

Panny Marie a svatého Josefa, tesaře.

Společně jsme pak prožívali andělské zvěstování, Mariinu návštěvu u Alžběty i Ježíšovo narození…. Nakonec jsme se rozloučili s dvanáctiletým Ježíšem 

v chrámě a ukončili první etapu hry společným posezením u ohně a opékáním špekáčků. 

 

Fotografie z putování zde: https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Putovani_za_Panem_Jezisem_I./

 

Víkend v Kardašově Řečici - 20.-21. června 2015

 
 
 
Putování za Pánem Ježíšem II. - 20. září 2015
 

Nový školní rok jsme zahájili druhou etapou hry - putováním - po okolí Kamenného Újezda. Za chladného, ale slunečného počasí se vydalo na 40 malých 

i velkých poutníků na cestu, na níž děti nadšeně plnily úkoly, které si pro ně sestra Gonzaga a sestra Václava připravily. Úkoly se tentokrát týkaly Ježíšovy veřejné činnosti, a tak se děti snažily poznat symboly 12 apoštolů, slavily svatbu v Káně Galilejské... Nakonec jsme doputovali k památnému kříži v lesíku 

nad Včelnou, který připomíná zázračné zachránění monstrace odcizené z černického kostela v 19. století, a symbolicky tak uzavřeli náročné, ale velmi 

poučné a inspirující putování  naší křesťanskou věroukou.

 

 
 

Předadventní setkání a výroba adventních věnců - 28. listopadu 2015

V sobotu 28. listopadu se sešlo asi 20 místních dětí se svými rodiči, aby pro kostel i pro své domovy vyrobili adventní věnce. Přinesli si s sebou nejen pracovní nástroje a ozdoby na věnce, ale i dobrou náladu a maminky napekly sladkou posilu pro celodenní vyrábění.

Sestra Gonzaga a sestra Václava měly pro děti připravenou katechezi na téma Boží milosrdenství a vybídly děti, aby v adventní době vyráběly řetěz na vánoční stromek v kostele z barevných papírů, kdy modrý proužek bude znamenat modlitbu, zelený symbolizovat, že si dítě něco odřeklo, žlutá barva znamená účast na mši svaté a červený proužek prozradí, že dítě někomu pomohlo. Doufáme, že barevný řetěz bude tak dlouhý, že budeme moci stromek omotat mnohokrát dokola!

Po katechezi začalo velké vyrábění věnců a vznikly skutečně překrásně ozdobené výrobky! Po pilné práci pak na všechny čekaly vynikající polévky a káva nebo čaj se sladkými dobrotami.

Zůstává v nás radost ze společného tvoření, jejímž dokladem je adventní věnec v kamennoújezdském kostele ozdobený šikovnýma rukama dětí z naší farnosti.

Bohu díky za takové dny!

 

 

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby - 16.prosince 2015

Fotografie zde:
 
 

Řetěz lásky - 20. prosince 2015

Dne 8. prosince jsme vstoupili do Roku milosrdenství, který vyhlásil Sv. Otec František. Milosrdenství je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství samého Boha. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem na bližního, kterého v životě potká. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení svého hříchu.

 

Děti z naší farnosti se svými rodinami vyslyšely vroucné přání sv. Otce, aby křesťané přemýšleli o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství.

 

V neděli 20. prosince ozdobily děti se svými rodiči vánoční strom barevnými řetězy, které vznikly tak, že za každý prokázaný skutek duchovního či tělesného milosrdenství připojily jeden článek do těchto řetězů. Barva červená znamená dobrý skutek, barva žlutá - účast na mši sv., barva zelená sebezápor a barva modrá modlitbu.

 

Advent je období, kdy se připravujeme na oslavu Ježíšova příchodu na tento svět. K Jeho příchodu mu naše děti odevzdávají jako dar tento ozdobený strom- odevzdávají mu samy sebe.

Fotografie z akce zde: https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Retez_lasky/