"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                               www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk

 

LEKCIONÁŘ:https://www.liturgie.cz/lekcionar/

 

Velikonoční obřady v kostele Všech Svatých

v Kamenném Újezdu

 

Květná neděle    25. března        v 9.30 hod.        Svěcení ratolestí, průvod do kostela a mše svatá.


Zelený čtvrtek    29. března        v 18.00 hod.       Mše svatá na památku Večeře Páně.


Velký pátek        30. března        v 17.30 hod.       Obřady na památku umučení Páně.


Bílá sobota        31. března        v 20.30 hod.       Vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.


Boží hod velikonoční  1. dubna  v 9.30 hod.         Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.


Pondělí velikonoční    2. dubna  v 9.30 hod.


Farní karneval

V úterý 13. února se konal ve farním sále karneval pro děti z naší kamennoújezdské farnosti, který připravily maminky z dětského spolčaNa začátku karnevalu se jednotlivé masky představily – setkaly se tu biblické postavy, ale i pohádkové bytosti - asi dvacítka dětí se bavila tancováním, hrami, soutěžemi a největší úspěch sklidila zábavná tombola.Maminky připravily pro děti občerstvení a drobné odměny za skvělé soutěžní a taneční nasazení a po příjemně společně stráveném odpoledni se nikomu nechtělo domů.

Fotografie z této události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Farni_karneval-2018/

 

Setkání v postní době

V neděli 18. února 2018 se na faře uskutečnilo setkání dětí a rodičů ke společnému vstupu do postní doby. 
Setkání začalo katechezí pro děti, kteroupřipravily Školské sestry de Notre Dame. Po katechezi jsme se 
všichni společně odebrali do našeho kostela Všech svatých k adoraci Nejsvětější svátosti.Děti a rodiče 
společně zazpívali několik písní k úctě Pána Ježíše a poté následovaly prosby, které přednesly děti u kříže 
 a za každou prosbu zapálily svíčku. Celou dobu postní budou děti z naší farnosti procházet s Ježíšem a prožívat
 tak přípravu na Velikonoce.Pokud se jim povede každý den udělat něco pro radost ostatních, překonat sám sebe
 tím, že si něco odřeknou, nebo se s někým usmíří, mohou za každý tento skutek dát do společného košíčku jeden
Každou neděli, po mši sv.  pak těmito květy ozdobí dřevěný kříž. Společně s dětmi se těšíme, až o Velikonocích
celý krásně rozkvete.
 
 Foto z této události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Setkani_v_postni_dobe-2018/