"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                               www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk

 

LEKCIONÁŘ:https://www.liturgie.cz/lekcionar/

Římskokatolická farmost Vás zve na přednášku na téma

Bude biskup Hlouch blahořečen?

 

Přednáška a rozhovors postulátorem beatifikačního procesu

R. D. Profesorem Martinem Weisem

vedoucím katedry teologických věd TF  Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

 

Kdy: Čtvrtek, 26. dubna 2018 v 18:00 hod.

Kde: V sokolovně tělocvičné jednoty Sokol v Kamenném Újezdě.

 

Vstup volný.

Bližší informace rád podá správce farnosti P. Pavel Bicek, tel.: 721810270.

 
 
 
 

 

 

Římskokatolická farnost Kamenný Újezd  zve co nejširší veřejnost

v pátek 25. května  2018 k návštěvě  programu Noc kostelů

 v kostele Všech svatých v Kamenném Újezdu:

 

16,30   Program pro děti.

            Připravily a srdečně zvou všechny děti  a jejich  rodiče

            Školské sestry de Notre Dame

 

17,30   Mše svatá, májová pobožnost

            Slavnostní vyzvánění zvonů, úvodní slovo duchovního správce

            P.  Pavla Bicka

 

18,30   Komentovaná prohlídka kostela Všech svatých s přednáškou                

PhDr. Romana Lavičky Ph.D., na téma české nebe, aneb kolik světců nalezneme v kostele

 

20,00  Koncert  kapely Jen Tet- spirituály a tradicionály folkové skupiny  

           Spirituál Kvintet

 

21,00  "Ticho jako v kostele" -  příležitost pro modlitbu, ztišení, rozjímání,

           vzpomínky...v duchovní atmosféře ozářeného, tichého kostela

 

                            Ukončení programu dle zájmu návštěvníků.

 

 

Srdečně Vás zve Římskokatolická farnost Kamenný Újezd

 

 


Farní karneval

V úterý 13. února se konal ve farním sále karneval pro děti z naší kamennoújezdské farnosti, který připravily maminky z dětského spolčaNa začátku karnevalu se jednotlivé masky představily – setkaly se tu biblické postavy, ale i pohádkové bytosti - asi dvacítka dětí se bavila tancováním, hrami, soutěžemi a největší úspěch sklidila zábavná tombola.Maminky připravily pro děti občerstvení a drobné odměny za skvělé soutěžní a taneční nasazení a po příjemně společně stráveném odpoledni se nikomu nechtělo domů.

Fotografie z této události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Farni_karneval-2018/

 

Setkání v postní době

V neděli 18. února 2018 se na faře uskutečnilo setkání dětí a rodičů ke společnému vstupu do postní doby. 
Setkání začalo katechezí pro děti, kteroupřipravily Školské sestry de Notre Dame. Po katechezi jsme se 
všichni společně odebrali do našeho kostela Všech svatých k adoraci Nejsvětější svátosti.Děti a rodiče 
společně zazpívali několik písní k úctě Pána Ježíše a poté následovaly prosby, které přednesly děti u kříže 
 a za každou prosbu zapálily svíčku. Celou dobu postní budou děti z naší farnosti procházet s Ježíšem a prožívat
 tak přípravu na Velikonoce.Pokud se jim povede každý den udělat něco pro radost ostatních, překonat sám sebe
 tím, že si něco odřeknou, nebo se s někým usmíří, mohou za každý tento skutek dát do společného košíčku jeden
Každou neděli, po mši sv.  pak těmito květy ozdobí dřevěný kříž. Společně s dětmi se těšíme, až o Velikonocích
celý krásně rozkvete.
 
 Foto z této události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Setkani_v_postni_dobe-2018/