"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                               www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk

 

LEKCIONÁŘ:https://www.liturgie.cz/lekcionar/

 

 
 
 

Náš bohoslovec  Pavel

V neděli 19. srpna 2018   po mši sv.  se konalo velmi milé setkání farníků  s bohoslovcem Pavlem Kasalem, který odjíždí 1. září 2018  do Říma, kde bude pokračovat v dalším studiu na papežské  koleji Nepomucenum.

Milý Pavle, při studiu přejeme hojnost darů Ducha svatého, Boží milosrdenství ať je Vám posilou a na Vašem dalším  pozemském putování ať Vás provází   Boží požehnání a ochrana naší Panny Marie. Budeme na Vás myslet  v modlitbách.  Vaši kamenoújezdští farníci.

 

Nepomucenum je  seminář pro české a moravské bohoslovce v Římě. Kolej byla založena jako česká kolej Bohemicum v roce 1884 a až ve dvacátých letech 20. století získala kolej novou budovu nazvanou Nepomucenum. Ta byla slavnostně otevřena v roce svatováclavského jubilea 1929. Jde o kněžský seminář, kde se připravují mladí muži, seminaristé, k svému budoucímu povolání katolických kněží. Kromě toho se zde také konají různé krajanské aktivity, setkání          a přednášky a v neposlední řadě i mše svaté v českém jazyce. Od založení koleje v roce 1929 zde působí i řeholní sestry boromejky. Nepomucenum sloužilo    i jako vzdělávací ústav pro církevní elitu v českých zemích a na Slovensku.Mezi významné absolventy Nepomucena patří např. kardinálové Josef Beran, Karel Otčenášek, dále známý disidentský teolog Josef Zvěřina, profesoři Vladimír Boublík, Karel Skalický, Karel Vrána, Jaroslav V. Polc a mnoho dalších. Nyní zde bude studovat i náš bohoslovec Pavel.

 

foto ze setkání naleznete zde: https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/BOHOSLOVEC_PAVEL/

 

Kandidát jáhenství a kněžství

        Poslední dubnovou neděli byl přijat mezi kandidáty jáhenství a kněžství bohoslovec Pavel Kasal z farnosti Kamenný Újezd.

  Během mše svaté v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše převzal potvrzení od biskupa Vlastimila Kročila. "Tuto chvíli vnímám jako ujištění, že se mnou církev počítá   a děkuji vám", pronesl směrem k biskupovi Pavel Kasal

 První část formace bohoslovec absolvoval v pražském  Arcibiskupském semináři  a pokračovat bude studiem v Římě. "Pamatujeme na něj v našich modlitbách, aby studia úspěšně dokončil a mohl se vrátit do služby v naší diecézi" , dodal biskup  Vlastimil Kročil.

 

 

 

 

 

 

 


Farní karneval

V úterý 13. února se konal ve farním sále karneval pro děti z naší kamennoújezdské farnosti, který připravily maminky z dětského spolčaNa začátku karnevalu se jednotlivé masky představily – setkaly se tu biblické postavy, ale i pohádkové bytosti - asi dvacítka dětí se bavila tancováním, hrami, soutěžemi a největší úspěch sklidila zábavná tombola.Maminky připravily pro děti občerstvení a drobné odměny za skvělé soutěžní a taneční nasazení a po příjemně společně stráveném odpoledni se nikomu nechtělo domů.

Fotografie z této události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Farni_karneval-2018/

 

Setkání v postní době

V neděli 18. února 2018 se na faře uskutečnilo setkání dětí a rodičů ke společnému vstupu do postní doby. 
Setkání začalo katechezí pro děti, kteroupřipravily Školské sestry de Notre Dame. Po katechezi jsme se 
všichni společně odebrali do našeho kostela Všech svatých k adoraci Nejsvětější svátosti.Děti a rodiče 
společně zazpívali několik písní k úctě Pána Ježíše a poté následovaly prosby, které přednesly děti u kříže 
 a za každou prosbu zapálily svíčku. Celou dobu postní budou děti z naší farnosti procházet s Ježíšem a prožívat
 tak přípravu na Velikonoce.Pokud se jim povede každý den udělat něco pro radost ostatních, překonat sám sebe
 tím, že si něco odřeknou, nebo se s někým usmíří, mohou za každý tento skutek dát do společného košíčku jeden
Každou neděli, po mši sv.  pak těmito květy ozdobí dřevěný kříž. Společně s dětmi se těšíme, až o Velikonocích
celý krásně rozkvete.
 
 Foto z této události najdete zde:https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Setkani_v_postni_dobe-2018/