2018


Vyprávění o pouti do Fatimy


V neděli 28.1.2018 odpoledne se na faře konalo setkání farníků, při kterém se manželé Žontečtí podělili se svými zážitky  z pouti do Fatimy.

Zajímavé vyprávění bylo doprovázeno promítáním snímků s cesty.Fotografie:

https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/2018_-_Pout_do_Fatimy/

Tříkrálová sbírka 2018 ve farnosti Kamenný Újezd


I v letošním roce probíhala v naší obci i v některých okolních osadách Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek byl na jedné straně určen na pomoc zařízení starajícímu se o seniory (domov svatého Františka ve Veselí nad Lužnicí), na druhé straně maminkám a jejich dětem, které se ocitly v nouzi (Charitní domov svatého Dominika Savia v Prachaticích).


Malí králové vykoledovali v Kamenném Újezdu 24 149 Kč (nově se koledovalo v ulicích Pod Laznou - 4 559 Kč), v tříkrálové pokladničce v kostele bylo 6 345 Kč, takže celkem 30 494 Kč.


V Kosově se zapojily do sbírky dvě skupinky králů (Julie a Lucie Horských, Terezie Havlíčková, Sofie Havlová, Jan a Ondřej Koubovi, Šimon Levý) a vykoledovaly 4 868.


Na Bukovci činil výtěžek sbírky 4 330 Kč (malí králové - Matěj a Rozálie Švarcovi, Anežka a Adam Zachariášovi)


a v Rančicích (koledovali Barbora Havlíčková, Michael Valha) se podařilo získat od dárců 3 207 Kč


V Chlumci přispěli občané panu Vojtěchu Talířovi do tříkrálové pokladničky částkou 11 173 Kč.


Celková částka, kterou se podařilo vybrat v naší farnosti, činí 54 072 Kč.


Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost. Velmi si jí vážíme. Poděkování patří i dětem, které se s velkým nadšením do koledování
zapojily, i vedoucím skupinek - jejich maminkám (p. Filisteinová, p. Havlíčková, p. Heiderová, p. Horská, p. Knotová, p. Švarcová, p. Valhová, p. Zachariášová a  p. Zámečníková), které si vzaly malé koledníky na starost.

A aby výčet malých králů byl úplný, doplníme koledníky z Kamenného Újezdu: Elen a Barbora Zámečníkovy, Martina Skameneová, Eliška, Matyáš a Josef Knotovi, Vojtěch, Magdaléna, Tadeáš a Marie Heiderovi, Marie Filisteinová, Jan Vyžrálek, Anna Havlíčková, Nikola Bartůňková a Magdaléna Srpová.


Za vedoucí skupinek

Vladimíra Havlíčková


Fotografie:

https://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/2018_-_trikralova_sbirka/