"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                               www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk

 

 

Naše farnost přivítala nového duchovního pastýře

V neděli 16. července jsme v naší farnosti přivítali našeho nového duchovního správce- novokněze

P. Pavla Bicka. Otče Pavle, přijměte od  celého našeho farního společenství srdečné přivítání , s přáním hojnosti

Darů Ducha svatého při Vaší náročné službě. Boží milosrdenství ať je Vám posilou a ať Vás provází Boží

Požehnání.  Kéž Vám Pán Bůh udělí ve své Prozřetelnosti a Moudrosti vše potřebné - hlavně naše otevřená srdce.

Přejeme Vám otče Pavle na Vaší kněžské pouti vytrvalost, sílu a důvěru v  našeho Pána. S Ním překonáte všechny překážky.Vždyť Bůh je láska a bez lásky nelze  žít. 

Otec Pavel nám udělil po mši sv. novokněžské požehnání. Kéž toto požehnání  provází nás a naše rodiny v našem životě.

Fotografie z události najdete zde:http://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/privitani_otce_Pavla/

  

 


Rozloučení s P. Mgr. Tomaszem Piechnikem 

V neděli 25. června 2017 jsme se po pěti letech rozloučili s naším  duchovním otcem P. Tomášem
 
Otče Tomáši děkujeme  za Vaši  věrnou službu pro naše farní společenství a k Vaší  další cestě  
Vám  přejeme hojnost Darů Ducha Svatého při Vaší náročné službě. Boží milosrdenství 
ať je Vám posilou  a na Vašem dalším pozemském putování ať Vás provází Boží požehnání .
Otče  Tomáši, byl jste nám dobrým  pastýřem, budeme na Vás s díky Bohu vzpomínat.
Ještě jednou Pán Bůh zaplať za Vaši službu.
Vaši kamenoújezdští farníci.
 
 
foto naleznete zde: http://www.rajce.net/a14205145Noc kostelů 9.6.2017

foto naleznete zde: http://www.rajce.net/a14440062

Na video se můžete podívat zde: https://youtu.be/oVAHv2gL3wMSpolečné setkání dětí a rodičů k ukončení školního roku

3.6.2017 se konalo setkání dětí a rodičů naší farnosti u příležitosti poděkování za školní rok 2016 - 2017.

Školské sestry De Notre Dame opět připravily pro děti poutavý program , který započal poděkováním v našem kostele Všech svatých a pokračoval aktivní hrou "Věrnost Kristova, věrnost kněze", jejíž součástí byla nejen katecheze, ale i krásné písně v podání našich
dětí a maminek, praktické prožívání úryvků ze života významných postav kněžství i dramatické představení hry ze života sv. Jana Marie Vianneye. Všichni dohromady jsme  prožili úžasné, odpoledne naplněné duchovním vzděláváním, zajímavými a inspirujícími informacemi ze života kněží, zpěvem, pohybem i legrací.


Fotografie  z této události naleznete zde: http://www.rajce.net/a14439972


Pane, dáváš nám veliký dar a tím darem je čas, máme čas k práci a čas k odpočinku. Zanedlouho nám skončí školní rok. Chceme ti zde odevzdat všechnu naši snahu a námahu, kterou nás stálo učení, ale také radost, kterou jsme měly z každé pěkné známky. Děkujeme i za méně pěkné známky, ze  kterých jsme neměly takovou radost, ale které byly pro nás pobídkou k tomu, abychom se snažily více se učit a lépe plnit své školní povinnosti.

1.    sloka písně k Duchu sv. např. Prosba k Duchu sv.  Hosana 1 čís.205


Sešli jsme se tady všichni i se svými rodiči a příbuznými - v předvečer slavnosti seslání Ducha sv., který je naším nejlepším učitelem a dárcem mnoha darů. Chceme mu poděkovat za dary, které nám předkládá katechismus, který mluví o sedmi darech.

/větší děti - dostanou dary rozepsány na kartičkách a čtou/


Dar moudrosti - symbol: sova

Sova
je pták, který vidí a dokáže lovit i ve tmě. Podobně moudrý člověk dokáže i v obtížných a "temných" situacích rozlišit co je dobré a co ne.

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR MOUDROSTI


Dar rozumu - symbol: lupa

Lupa
zvětšuje, umožňuje nám vidět i to, co není vidět očima na první pohled.Také rozum, který dává Duch svatý, nám pomáhá vidět do hloubky, poznávat Boží působení a chápat smysl Božích pravd.

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR ROZUMU


Dar rady - symbol: rozcestník

Rozcestník
nám pomáhá rozhodovat se, kterou cestou máme jít k cíli. Bůh nám dává na cestu své "rozcestníky", abychom poznávali plán, který s námi má a dobře se rozhodovali. Takovým rozcestníkem může být : rada rodičů, učitelů, Písmo svaté, Desatero..)

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR RADY

 

2.    sloka písně k Duchu sv.

Dar síly - symbol: činky

Činky jsou nástrojem k posilování těla. Kdo pravidelně cvičí, má větší sílu než ten, kdo necvičí. V životě nepotřebujeme jen silné svaly, ale také vnitřní sílu, kterou nám dává Duch svatý. Dar síly nám pomáhá, abychom vytrvali na cestě dobra.

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR SÍLY


Dar umění - symbol Písmo svaté

Za symbol daru umění (který také nazýváme darem poznání) jsme zvolili Písmo svaté. Z něho totiž poznáváme Boha a jeho lásku k nám. Kdo poznává Boží lásku nejen rozumem, ale také ze zkušenosti - ten pak dokáže Boží jednání napodobovat a šířit kolem sebe dobro a lásku. To je velké umění.

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR UMĚNÍ


Dar zbožnosti - symbol srdce v "Božích dlaních"

Zbožný člověk je ten, kdo Bohu zcela důvěřuje, kdo se mu v každé situaci odevzdává. Proto symbolem zbožnosti je lidské srdce, které se odevzdává do "Božích rukou."

Všichni: prosíme Tě, Duchu svatý,  za DAR ZBOŽNOSTI


3.    sloka písně k Duchu sv.

Dar bázně Boží - symbol dvě ruce - lidská a Boží

Člověk, který má bázeň Boží si uvědomuje, že Bůh ho má nekonečně rád. Touží být v jeho blízkosti, žít v přátelství s ním.

Všichni:
prosíme Tě, Duchu svatý, ať se stále držíme Boží ruky a necháme se vést.

Píseň k Duchu sv. např. Spoj nás v jedno Pane Hosana 1, čís. 239

Poté se dětem rozdají kartičky,  na které si děti napíšou své jméno.

 

/Menší děti dostanou kartičky s rozepsanými větami a po úvodu čtou./

 

Slovo prázdniny neznamená, že chci mít kolem sebe prázdno, chci se v tyto dny vyhýbat zlému a naplnit těchto 62 dnů dobrem.

- Chci každý den udělat někomu radost

- Nechci ani jeden den bez modlitby

- Chci každý den být trochu lepší než včera

- Nechci ani jeden den, kdy jsem neudělal - neudělala nic dobrého

- Chci každý den prožít nějaké dobrodružství

- Nechci ani jeden den, ve kterém bych  někomu ublížil - ublížila

- Chci si každý den všímat, kdo potřebuje pomoc

- Nechci ani jeden den usínat bez odpuštění

- Chci každý den mluvit pravdu

- Nechci ani jeden den bez Boha


Teď požádám ty děti, které se chtějí celé prázdniny snažit o to, co jsme teď četly, aby přinesly své jméno na kartičce tady před oltář.


Po přinesení jmen

Přinesli jsme svá jména. Pane, ty každého z nás voláš jménem a miluješ nás jako jedinečné bytosti. Dej, ať naše jména zůstanou navždy napsána v Tvém srdci.

Pane Ježíši, také Tě prosíme: dej , ať o prázdninách, které jsou před námi,  zůstane každý z nás Tvým věrným dítětem.


Na závěr píseň např. Na cestu s námi Hosana 1, čís.149
Putování po Izraeli  - vyprávění manželů Talířových

 

Na pátek 25. května 2017 připravili manželé Talířovi velmi zajímavé vyprávění pro farníky z cesty po Izraeli, doplněné fotografiemi.


Jejich vyprávění o "PUTOVÁNÍ" krajinou, posvěcenou stopami Spasitele Ježíše Krista, při kterém měli možnost poznat geograficky velmi členitou a pro poutníka v některých oblastech i náročnou zemi, bylo velmi zajímavé.


Popsali nám i pocity, které prožívali při návštěvě míst, která byla posvěcena přítomností vzácných Ježíšových, či později křesťanských dějů.


Na přiložené mapce a fotografiích máme možnost si prohlédnout jejich "PUTOVÁNÍ" po této zemi, nevelké rozlohou, ale geograficky náročné. Pro lepší představu, rozloha Izraele je 3x menší než Česká republika.


foto naleznete zde: http://www.rajce.net/a14439824