"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                               www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk

 

 


Noc kostelů 9. 6. 2017


Římskokatolická farnost Kamenný Újezd
zve co nejširší veřejnost

v pátek 9. června 2017
k návštěvě  programu Noc kostelů.

 


           Program v kostele Všech svatých v Kamenném Újezdu:

 

16.30  Program pro děti, který připravily Školské sestry de Notre Damme.

           Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.


17.45  Zazpívejte si s námi!

           Vystoupení dětí s maminkami z farního dětského společenství


18.00  Slavnostní vyzvánění zvonů, úvodní slovo duchovního správce

           P. Mgr. Tomasze Piechnika


18.15  Mše svatá


19.00  Přednáška   Je lidská duše nesmrtelná?

           doc. Mgr. Daniela Heidera, Ph.D.,

           vedoucího katedry filosofie a religionistiky TF JČU


20.00  Varhanní liturgická hudba varhaníka p. Františka Čurdy          

       
 

           Po skončení: "Ticho jako v kostele" -  příležitost pro modlitbu, ztišení,    

           rozjímání, vzpomínky...v duchovní atmosféře ozářeného, tichého kostela.

  

           Ukončení programu dle zájmu návštěvníků.

 


Srdečně Vás zve
Římskokatolická farnost Kamenný Újezd.