"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                                http://a2.tv-mis.cz/tv-mis/film-jezis/film-jezis-on-line-1000kb-stream.html   

 

1. Svaté přijímání - 19. června 2016

"Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." (Lk 18,16)
 
 
Dne 19. června jsme v kostele Všech svatých společně oslavili mši svatou, při které poprvé přijali Tělo Páně:
Maruška Filisteinová, Anička Havlíčková, Eliška knotová, Anežka Zachariášová a Matěj Švarc.
 
 
Fotografie ze svatého přijímání najdete zde: