"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                               www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk

 

 

Naše farnost přivítala nového duchovního pastýře

V neděli 16. července jsme v naší farnosti přivítali našeho nového duchovního správce- novokněze

P. Pavla Bicka. Otče Pavle, přijměte od  celého našeho farního společenství srdečné přivítání , s přáním hojnosti

Darů Ducha svatého při Vaší náročné službě. Boží milosrdenství ať je Vám posilou a ať Vás provází Boží

Požehnání.  Kéž Vám Pán Bůh udělí ve své Prozřetelnosti a Moudrosti vše potřebné - hlavně naše otevřená srdce.

Přejeme Vám otče Pavle na Vaší kněžské pouti vytrvalost, sílu a důvěru v  našeho Pána. S Ním překonáte všechny překážky.Vždyť Bůh je láska a bez lásky nelze  žít. 

Otec Pavel nám udělil po mši sv. novokněžské požehnání. Kéž toto požehnání  provází nás a naše rodiny v našem životě.

Fotografie z události najdete zde:http://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/privitani_otce_Pavla/

Rozloučení s P. Mgr. Tomaszem Piechnikem 

V neděli 25. června 2017 jsme se po pěti letech rozloučili s naším  duchovním otcem P. Tomášem
 
Otče Tomáši děkujeme  za Vaši  věrnou službu pro naše farní společenství a k Vaší  další cestě  
Vám  přejeme hojnost Darů Ducha Svatého při Vaší náročné službě. Boží milosrdenství 
ať je Vám posilou  a na Vašem dalším pozemském putování ať Vás provází Boží požehnání .
Otče  Tomáši, byl jste nám dobrým  pastýřem, budeme na Vás s díky Bohu vzpomínat.
Ještě jednou Pán Bůh zaplať za Vaši službu.
Vaši kamenoújezdští farníci.