"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

             svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                     1.Jan 4,9    

                               Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

                               www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk

 

 

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2017

Začátkem ledna se konala v Kamenném Újezdě a většině přináležejících osad Tříkrálová sbírka. Několik skupinek dětských koledníků koledovalo pro potřebné lidi v Jihočeském kraji a setkávali se s vlídným přijetím i štědrostí místních obyvatel. A jak letošní sbírka dopadla?

Kamenném Újezdě vykoledovali Eliška a Matyáš Knotovi, Elen a Barbora Zámečníkovy, Marie Filisteinová, Vojtěch a Magdaléna Heiderovi se svými maminkami – vedoucími skupinek -  9.658 korun, v Kosově koledovali Anna a Terezie Havlíčkovy, Julie a Lucie Horských, Jan Kouba a Matyáš Kysela pod vedením p. Horské a p. Havlíčkové a v pokladničkách bylo 4.084 Kč. V Rančicích chodili jako malí králové Michael a Václav Valhovi a Anna Havlíčková a lidé jim přispěli částkou 2.310 Kč. Na Bukovci vedla skupinku koledníků paní Marie Zachariášová a koledníci Anežka a Adam Zachariášovi a Rozálie a Matěj Švarcovi získali od dárců 3. 890 Kč. V Chlumci a okolí se vybralo 11. 460 Kč pod vedením p. Vojtěch Talíře. V Krasejovce a Milíkovicích Kč vybrali koledníci pod vedením p. Chalupové 9 198 Kč.  V pokladničce v kostele bylo 6.345 Kč. Všem dárcům patří naše upřímné Pán Bůh zaplať!

Poděkování patří i dětem, které se s velkým nadšením do koledování zapojily,   i vedoucím skupinek, které si vzaly malé koledníky na starost.

fotografie z Tříkrálové sbírky najdete zde:http://rkfkujezd.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_leden_2017/